หากท่านต้องการเอกสารรับรองตัวเต็ม (เพื่อประกอบการขาย) สามารถยื่นเรื่องติดต่อขอได้ค่ะ

เอกสาร | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์กระทรวงสาธารณะสุข
เอกสาร | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์กระทรวงสาธารณะสุข

เอกสาร | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์กระทรวงสาธารณะสุข

เลขที่ใบกำกับอ้างอิง 48262
เอกสาร | สถาบันห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทย Central Lab Thai
เอกสาร | สถาบันห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทย Central Lab Thai

เอกสาร | สถาบันห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทย Central Lab Thai

เลขที่ใบกำกับอ้างอิง TRBK59/07641
เอกสาร | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว-TISTR)
เอกสาร | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว-TISTR)

เอกสาร | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว-TISTR)

เลขที่ใบกำกับอ้างอิง 031/59
เอกสาร | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์กระทรวงสาธารณะสุข

เอกสาร | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์กระทรวงสาธารณะสุข

เลขที่ใบกำกับอ้างอิง 48262
เอกสาร | สถาบันห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทย Central Lab Thai

เอกสาร | สถาบันห้องปฏิบัติการกลางประเทศไทย Central Lab Thai

เลขที่ใบกำกับอ้างอิง TRBK59/07641
เอกสาร | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว-TISTR)

เอกสาร | สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว-TISTR)

เลขที่ใบกำกับอ้างอิง 031/59

Contact Us ติดต่อเรา