จุลินทรีย์ยี่ห้อไหนดี ? บอกเลยว่าต้องจุลินทรีย์ EX-M หัวเชื้อจุลินทรีย์แท้ๆ ที่มีมาตรฐาน

เรายื่นส่งตรวจรับรองปริมาณหัวเชื้อ และตรวจยืนยันว่าไม่มีเชื้อที่ก่อให้เกิดโรค

จุลินทรีย์ที่มีมาตรฐาน , ตรวจปริมาณหัวเชื้อจุลินทรีย์ , จุลินทรีย์กลุ่มสร้างสรรค์

Contact Us ติดต่อเรา